Hammaste proteesimine Tartus

Proteesimine on puuduolevate hammaste või selle osade asendamine hambalaboris valmistatud proteesiga. Proteesimise alla kuuluvad nii suust eemaldatavad proteesid kui ka mitte-eemaldatavad proteesid, nt kroonid, sillad ja laboris valmistatud täidised ehk panused.

Hamba murdumisel või lagunemisel on hammas võimalik taastada hambakrooniga. Ulatuslikuma hambarea defekti puhul sageli saab hammaste taastamiseks kasutada erinevaid lahendusi, näiteks suust eemaldatavad proteesid, mida on võimalik valmistada nii osaliselt puuduvate hammaste puhul kui ka täiesti hambutu suu puhul (totaalprotees). Tänu kaasaegsetele materjalidele on võimalik saavutada loomulik naeratus.

Hea ravitulemuse kestvuse saavutamiseks on oluline hoida eeskujulikku suuhügieeni ning käia regulaarselt hambaid kontrollimas.

Hammaste proteesimine Tartus

SUUST MITTE-EEMALDATAVAD PROTEESID

HAMBRAKROONID

Hambakroon on esteetiline ning püsiv lahendus hambakrooni taastamiseks, mida kasutatakse hamba murdumisel või lagunemisel. Kroonimisele eelnevalt prepareerib hambaarst puuriga olemasolevale hambale sobiva kuju ning valmistab ajutise plastmasskrooni kuni krooni valmimiseni. Töö maksumus sõltub kasutatava metalli tüübist ning kroonitavate hammaste arvust.

SILDPROTEES

Suust puuduv hammas on võimalik asendada sildproteesiga, mis toetub naaberhammastele. Sellega on võimalik asendada ühte kuni mitut hammast. Silla valmistamine on näidustatud, kui naaberhambad on kahjustunud ning vajavad kroonimist või puuduvat hammast pole võimalik asendada implantaadiga.

PANUSED

Panus ehk keraamiline täidis on laboris valmistatud hambatäidis. See on võrreldes tavalise täidisega parema vastupidavuse ja väljanägemisega.

SUUST EEMALDATAVAD PROTEESID

OSALINE EEMALDATAV PROTEES (AKRÜÜL)

Akrüülist osaline eemaldatav protees on suust ärakäiv plastikprotees, mida kasutatakse kaotatud hammaste asendamiseks. Tegemist on proteesiga, mille puhul on patsiendil säilinud ka oma hambaid, kuhu on võimalik proteesi kinnitada. Proteesi maksumus sõltub proteesi baashinnast, hammaste ning klambrite arvust ja tüübist.

OSALINE EEMALDATAV PROTEES (METALL)

Metallist osaline eemaldatav protees ehk tugibüügelprotees on suust ärakäiv metallkarkassiga protees. Proteesi püsivus ja istuvus on võrreldes plastikproteesiga oluliselt parem. Tingituna materjali kõrgemast maksumusest on metallkarkassiga proteesi maksumus plastikproteesiga võrreldes umbes poole suurem.

TÄISPROTEES

Täisprotees ehk totaalprotees on soodne lahendus kaotatud hammaskonna taastamiseks. Tegemist on suust ärakäiva plastmassist proteesiga, mis asendab täielikult ühe kaare hambaid. Totaalproteesi valmistamine on aeganõudev protseduur, mille puhul on vajalik hambaarsti külastada vähemalt kolm korda enne lõpliku töö valmimist. Juhul, kui kas üla- või alalõuas on säilinud hambaid, valitakse proteetilise lahendusena osaline plaatprotees (loe osaline eemaldatav protees).

PROTEESIDE PARANDAMINE

PROTEESILE HAMBA LISAMINE

Olemasolevale proteesile on võimalik lisada juurde hammast/hambaid. Selleks on vajalik võtta suuõõnest jäljend ning see saadetakse koos proteesiga laborisse.

 

PROTEESI PARANDUS

Proteesi parandus on protseduur, mida teostatakse proteeside mõranemise või purunemise korrigeerimiseks. Proteesi parandamiseks võtab hambaarst vastuvõtul suuõõnest jäljendi. Proteesiarst saadab proteesi ning jäljendi hambalaborisse, kus sulatatakse välja proteesi alus ning asendatakse uue plastmassiga.

 

PROTEESI BAASISE KORRIGEERIMINE

Proteesi baasise korrigeerimine ehk proteesi ümberbaseerimine on proteeside istuvuse parandamiseks teostatav laboratoorne protseduur. Ümberbaseerimise käigus võetakse esmalt täpsustav proteesiga jäljend suust, millele tuginedes vahetatakse laboris välja proteesi plastmassist alus.

HAMBAKAPE

Hambakape ehk bruksismi kape on vajalik neile, kelle hammaste lõikeservad ja mälumispinnad on hammaste krigistamise tagajärjel ära kulunud. Väga sage on öine hammaste krigistamine ehk bruksism.

Öise krigistamise eest aitab hambaid kaitsta ööseks suhupandav kape, mis takistab hammaste lõikeservade kokkupuutumist ning aitab seeläbi vältida hambakrooni kahjustamist.

Hammaste proteesimine Tartus

Me kõik tahame end tunda enesekindlalt ning ilusad ja terved hambad on enesekinduse üks põhilisi alustalasid. Lisaks välimuse täiendamisele, on hammaste eest hoolitsemine oluline ka hea tervise säilitamiseks, sest erinevad hambaprobleemid ja -haigused võivad hooleta jätmise puhul viia suuremate terviseprobleemideni. Hammaste proteesimine on protseduur, millega taastatakse üksikute hammaste ja hammaste ridade erinevad defektid ning saavutatakse funktsionaalne ja kosmeetiline terviklikkus suuõõnes. Proteesimise alla kuuluvad nii suust eemaldatavad proteesid kui ka suust mitteeemaldatavad proteesid, mille hulka kuuluvad näiteks kroonid, sillad ja laminaadid. Hammaste kroonimine on vajalik ka juureravitud hammaste ja suurte täidistega hammaste raviks.

Hammaste proteesimine suust mitte-eemaldadavad hambaproteesidega

Hambakroonid on laboris valmistatud tehismaterjalist hambad, mis võimaldavad taastada suuõõne funktsionaalsuse hävinenud hamba tõttu ning tagada hammaste esteetiline välimus. Krooniga on võimalik taastada hammast ka osaliselt. Hambakrooni paigaldamiseks läheb üldjuhul vaja vähemalt kahte hambaarsti visiiti. Esmasel visiidil lihvitakse patsiendi hammas õhemaks ja lühemaks. Teisel visiidil, mis leiab aset umbes nädal peale esimest, liimitakse hambakroon lihvitud hambale. Selleks, et hambakrooni paigaldamine oleks võimalik, peab patsiendil olema säilinud piisav hulk omaenda hamba kudet. Hambakrooni paigaldamisega saab edukalt korrigeerida hambumuskõrgust, hammaste asendit ja ka värvust. Ka pärast juureravi teostamist võib olla vajalik hambale krooni asetamine. Hammaste proteesimine hambakrooni paigaldamisega on näidustatud, kui naturaalset hambakrooni on väga vähe järel või on hammas väga suure täidisega, hambast on praktiliselt järel ainult juur või kui hammas on väga tugeva värvimuutusega ning erinevad valgendavad protseduurid ei ole aidanud.

hammaste proteesimine tartus

Laminaati kasutatakse patsietidel, kes ei ole rahul oma hammaste värviga, kujuga või kui hambad on reas ebaühtlaselt. Esteetilise välimuse taastamiseks kasutatakse hammastele kleebitavad õhukesi portselanist katted ehk hammaste laminaate. Laminaadid on kauakestvad, ei muuda ajaga värvi ja näevad välja väga loomulikud – nende eristamine pärishammastest on praktiliselt võimatu! Enamasti on siiski vajalik hammast enne laminaadi paigaldust veidi lihvida, et tekitada keraamikale piisavalt ruumi.

Sildprotees asendab üht või mitut puuduvat hammast, moodustades tühiku kohale “silla”, mis toetub naaberhammastele. Sellega on võimalik asendada ühte kuni mitut hammast. Hammaste proteesimine silla valmistamisega on näidustatud, kui naaberhambad on kahjustunud ning vajavad kroonimist või puuduvat hammast pole võimalik asendada implantaadiga.

Keraamiline täidis ehk „panus“ on laboris valmistatud hambatäidis. See on võrreldes tavalise täidisega parema vastupidavuse ja väljanägemisega.

Hammaste proteesimine suust eemaldadavate hambaproteesidega

Osaline eemaldatav protees (akrüülist) on suust ärakäiv plastikprotees, mida kasutatakse kaotatud hammaste asendamiseks. Tegemist on proteesiga, mille puhul on patsiendil säilinud ka oma hambaid, kuhu on võimalik proteesi kinnitada. Osaline eemaldatav protees (metallist) ehk tugibüügelprotees on suust ärakäiv metallkarkassiga protees. Hammaste proteesimine metallist eemaldatava proteesiga tagab parema püsivuse ja istuvuse võrreldes akrüülist proteesiga.

Täisprotees ehk totaalprotees on soodne lahendus kaotatud hammaskonna taastamiseks. Tegemist on suust ärakäiva plastmassist proteesiga, mis asendab täielikult ühe kaare hambaid. Totaalproteesi valmistamine on aeganõudev protseduur, mille puhul on vajalik hambaarsti külastada vähemalt kolm korda enne lõpliku töö valmimist. Juhul, kui kas üla- või alalõuas on säilinud hambaid, valitakse proteetilise lahendusena osaline plaatprotees.

Hambaproteeside parandamine või täiendamine

Olemasolevale proteesile on võimalik lisada juurde hammast/hambaid. Selleks on vajalik võtta suuõõnest jäljend ning see saadetakse koos proteesiga laborisse.

Proteesi parandus on protseduur, mida teostatakse proteeside mõranemise või purunemise korrigeerimiseks. Proteesi parandamiseks võtab hambaarst vastuvõtul suuõõnest jäljendi. Proteesiarst saadab proteesi ning jäljendi hambalaborisse, kus sulatatakse välja proteesi alus ning asendatakse uue plastmassiga.

Proteesi baasise korrigeerimine ehk proteesi ümberbaseerimine on proteeside istuvuse parandamiseks teostatav laboratoorne protseduur. Ümberbaseerimise käigus võetakse esmalt täpsustav proteesiga jäljend suust, millele tuginedes vahetatakse laboris välja proteesi plastmassist alus.

Hammaste proteesimine (hammaste proteesimine Tartus) on teenus, mida LiiDentali arstid pakuvad. Täiendavate küsimuste korral võta julgelt ühendust LiiDentali abivalmis klienditoega