Röntgen

Selleks, et saaksime oma patsiente hästi ravida, põhjalikku raviplaani koostada ja õiget raviotsust teha, vajame võimalikult põhjalikku informatsiooni. Kasutame LiiDentalis diagnoosimiseks erinevaid seadmeid ja vahendeid, sealhulgas röntgenülesvõtete tegemist. Röntgeni käigus kasutatakse röntgenkiirgust, mis on elektromagnetkiirgus. Kuna röntgenikiirguse energia on suurem ja lainepikkus väiksem kui nähtaval valgusel, siis läheb see ainetest paremini läbi kui valgus, võimaldades näha seda, mida valguse abil näha ei saa. Seetõttu on röntgenikiirgus kõige tuntum kasutuse tõttu meditsiinis, kus selle abil tehakse röntgenipilte. LiiDentali pakutavate teenuste hulka kuulub muuhulgas intraoraalne röntgenülesvõte, panoraamröntgen ja 3D röntgen. Kasutame kõige uuemat tehnoloogiat, mis annab hambaarastile hea ülevaate hammaste ja lõualuude tervisest. Uued ja kaasaegsed tehnoloogiad on patsiendile ohutud – kiirgusdoosi tase on madal ja võimalikult ohutu. Lisaks üldisele luustruktuuride asendi ja arengu hindamisele on võimalik pildilt saada informatsiooni võimalike kaariese, põletike, tsüstide, lisahammaste, luu taandumiste ja liigeseprobleemide kohta. Röntgenpilt on abiks ka erinevate terviseriskide hindamisel.

Intraoraalne röntgenülesvõte

Selle ülesvõtte puhul on tegemist üksiku lihtülesvõttega, millega hambaravi patsiendid tihti kokku puutuvad. Intraoraalne röntgenülesvõte on väga detailiderohke, sest see keskendub tavaliselt suus vaid kindlale osale. Tänu sellele aitab see lisaks üldisele suutervise kontrollile vaadelda täpsemalt hambajuurte kuju ja asendit ning kinnituskoe, luuümbrise ja kasvavate hammaste olukorda. Eriti kasulik on ülesvõte kaariese asukoha määramisel. Seda röntgeniliiki kasutatakse juhul, kui ei ole vajadust terve suuõõne hammaste ülespildistamiseks ja soovitakse detailset ülevaadet ühest või kahest hambast ja/või hambajuurest.

Panoraamröntgen

Panoraamülesvõte ehk panoraamröntgen näitab kogu suud – ülemist ja alumist lõualuud koos hammastega. Selleks, et saada täpne ja õige ülevaade patsendil esinevatest probleemidest on soovitatav enne ravi alustamist juba esmasel visiidil teha patsiendi suust panoraamröntgeni ülesvõte. Sellelt on näha varem juureravitud hambaid ja juureravitud hammaste töö kavliteeti, võimalikke juurealuseid põletikke, tarkusehammaste asendeid, suuremaid auke ning muud ravi alustamiseks vajalikku informatsiooni. Seda tehakse nii esmase kui ka kontrollvisiitide korral. Kuna tulemus pole nii detailne kui intraoraalse pildi puhul, ei saa panoraamülesvõttega üksikute hammaste täpset olukorda hinnata või kaariest kaardistada. Panoraamröntgen on digitaalne röntgenülesvõte, mis salvestatakse patsiendi raviloo andmete juurde, et oleks edaspidi võimalik suutervise olukorda järjepidevalt võrrelda.

3D röntgen

Lõualuu ja hambajuurte olukorra paremaks hindamiseks on LiiDentalis kasutusel 3D röntgen, mida kasutatakse juhul kui panoraamröntgen ei anna soovitud ülevaadet. Innovatiivne 3D röntgenseade toetab hambaarste täpsemate diagnooside tegemisel ning seeläbi parema raviotsuse langetamisel.

3D röntgenit kasutatakse:

• implantaatide planeerimiseks;

• hammaste arengu uurimiseks

• tarkusehammaste ja lõua närvi positsiooni uurimiseks;

• lõualiigeste luuliste struktuuride uurimiseks;

• näo-lõualuude piirkonnas esinevate kasvajate ja tsüstide uurimiseks,

• luustruktuuri täpsemaks hindamiseks;

• näo-lõualuude traumade korral;

• periapikaalne ja parodontaalne diagnoos;

• nina kõrvalkoobaste uurimiseks;

• ortodontilis-kirurgilise ravi planeerimiseks.

3D-röntgeni puhul on tegemist kiiresti kihtidena pildistatud röntgenpiltidega, mis automaatselt kolmemõõtmeliselt vaadeldavaks tervikuks liidetakse. Uuringu tulemusel saadud kujutisel on näha kõiki detaile, mis 2D-pildil jäävad varjatuks. Uuenduslikud tarkvaralised vahendid võimaldavad 3D-röntgeni abil planeerida ning katsetada erinevaid ravilahendusi.

Röntgeni vajaduse üle otsustab patsiendi raviarst, kes vajadusel suunab kas panoraam- või 3D röntgenülesvõtte tegemisele. Digitaalne panoraamröntgen maksab 25 eurot ning 3D röntgeni maksumus sõltub raviplaanist. Täpsemalt saab meie hinnakirjaga tutvuda siin: https://liidental.ee/hinnakiri/.

NB! Enne röntgenipildi tegemist on vaja ära võtta prillid, kõrvarõngad, kaelakeed, muud ehted ja võimalusel ka erinevad näopiirkonna needid. Röntgenit ei soovitata rasedatele. Lapseootel patsientidel tuleb enne röntgeni tegemist kindlasti oma arstiga nõu pidada.

LiiDental Hambaravi asub Tartus turusilla juures uue kõrghoone 7. korrusel. Kasutame enda töös kaasaegset tehnikat ja kvaliteetseid materjale. Läheneme igale patsiendile personaalselt ja pakume parimaid võimalikke ravitulemusi. Usaldusväärne hambaravi Tartus tervele perele!