Proteesimine ja kroonid

Proteesimine on puuduolevate hammaste või selle osade asendamine hambalaboris valmistatud proteesiga. Proteesimise alla kuuluvad nii suust eemaldatavad proteesid kui ka mitte-eemaldatavad proteesid, nt kroonid, sillad ja laboris valmistatud täidised ehk panused.

Hamba murdumisel või lagunemisel on hammas võimalik taastada hambakrooniga. Ulatuslikuma hambarea defekti puhul sageli saab hammaste taastamiseks kasutada erinevaid lahendusi, näiteks suust eemaldatavad proteesid, mida on võimalik valmistada nii osaliselt puuduvate hammaste puhul kui ka täiesti hambutu suu puhul (totaalprotees). Tänu kaasaegsetele materjalidele on võimalik saavutada loomulik naeratus.

Hea ravitulemuse kestvuse saavutamiseks on oluline hoida eeskujulikku suuhügieeni ning käia regulaarselt hambaid kontrollimas.

SUUST MITTE-EEMALDATAVAD PROTEESID

HAMBRAKROONID

Hambakroon on esteetiline ning püsiv lahendus hambakrooni taastamiseks, mida kasutatakse hamba murdumisel või lagunemisel. Kroonimisele eelnevalt prepareerib hambaarst puuriga olemasolevale hambale sobiva kuju ning valmistab ajutise plastmasskrooni kuni krooni valmimiseni. Töö maksumus sõltub kasutatava metalli tüübist ning kroonitavate hammaste arvust.

SILDPROTEES

Suust puuduv hammas on võimalik asendada sildproteesiga, mis toetub naaberhammastele. Sellega on võimalik asendada ühte kuni mitut hammast. Silla valmistamine on näidustatud, kui naaberhambad on kahjustunud ning vajavad kroonimist või puuduvat hammast pole võimalik asendada implantaadiga.

PANUSED

Panus ehk keraamiline täidis on laboris valmistatud hambatäidis. See on võrreldes tavalise täidisega parema vastupidavuse ja väljanägemisega.

SUUST EEMALDATAVAD PROTEESID

OSALINE EEMALDATAV PROTEES (AKRÜÜL)

Akrüülist osaline eemaldatav protees on suust ärakäiv plastikprotees, mida kasutatakse kaotatud hammaste asendamiseks. Tegemist on proteesiga, mille puhul on patsiendil säilinud ka oma hambaid, kuhu on võimalik proteesi kinnitada. Proteesi maksumus sõltub proteesi baashinnast, hammaste ning klambrite arvust ja tüübist.

OSALINE EEMALDATAV PROTEES (METALL)

Metallist osaline eemaldatav protees ehk tugibüügelprotees on suust ärakäiv metallkarkassiga protees. Proteesi püsivus ja istuvus on võrreldes plastikproteesiga oluliselt parem. Tingituna materjali kõrgemast maksumusest on metallkarkassiga proteesi maksumus plastikproteesiga võrreldes umbes poole suurem.

TÄISPROTEES

Täisprotees ehk totaalprotees on soodne lahendus kaotatud hammaskonna taastamiseks. Tegemist on suust ärakäiva plastmassist proteesiga, mis asendab täielikult ühe kaare hambaid. Totaalproteesi valmistamine on aeganõudev protseduur, mille puhul on vajalik hambaarsti külastada vähemalt kolm korda enne lõpliku töö valmimist. Juhul, kui kas üla- või alalõuas on säilinud hambaid, valitakse proteetilise lahendusena osaline plaatprotees (loe osaline eemaldatav protees).

PROTEESIDE PARANDAMINE

PROTEESILE HAMBA LISAMINE

Olemasolevale proteesile on võimalik lisada juurde hammast/hambaid. Selleks on vajalik võtta suuõõnest jäljend ning see saadetakse koos proteesiga laborisse.

PROTEESI PARANDUS

Proteesi parandus on protseduur, mida teostatakse proteeside mõranemise või purunemise korrigeerimiseks. Proteesi parandamiseks võtab hambaarst vastuvõtul suuõõnest jäljendi. Proteesiarst saadab proteesi ning jäljendi hambalaborisse, kus sulatatakse välja proteesi alus ning asendatakse uue plastmassiga.

PROTEESI BAASISE KORRIGEERIMINE

Proteesi baasise korrigeerimine ehk proteesi ümberbaseerimine on proteeside istuvuse parandamiseks teostatav laboratoorne protseduur. Ümberbaseerimise käigus võetakse esmalt täpsustav proteesiga jäljend suust, millele tuginedes vahetatakse laboris välja proteesi plastmassist alus.

HAMBAKAPE

Hambakape ehk bruksismi kape on vajalik neile, kelle hammaste lõikeservad ja mälumispinnad on hammaste krigistamise tagajärjel ära kulunud. Väga sage on öine hammaste krigistamine ehk bruksism.

Öise krigistamise eest aitab hambaid kaitsta ööseks suhupandav kape, mis takistab hammaste lõikeservade kokkupuutumist ning aitab seeläbi vältida hambakrooni kahjustamist.